Vores ydelser

Diversa Docs er specialister i digital tilgængelighed, og vi laver rådgivnings-, udviklings-, monitorerings- og dokumentopgaver inden for gældende internationale standarder, fx WCAG 2.1 og PDF/UA.

Vi ønsker at tilbyde den mest kompetente rådgivning og opgaveløsning i Danmark, og har derfor landets mest kompetente og erfarne konsulenter tilknyttet som ansatte eller som en del af vores eksterne netværk.

Diversa Docs er specialister i digital tilgængelighed, og vi laver rådgivnings-, udviklings-, monitorerings- og dokumentopgaver inden for gældende internationale standarder, fx WCAG 2.1 og PDF/UA. Vi ønsker at tilbyde den mest kompetente rådgivning og opgaveløsning i Danmark, og har derfor landets mest kompetente og erfarne konsulenter tilknyttet som ansatte eller som en del af vores eksterne netværk.

Dokumentydelser

Vi rådgiver inden for tilgængelige dokumentformater som ePUB og PDF med baggrund i alle former for kildefiler, fx Word, InDesign, Excel eller PowerPoint. Vi tilgængeliggør dokumenter iht. de gældende standarder WCAG 2.1 og PDF/UA for en lang række offentlige institutioner i Danmark. Desuden afholder vi åbne kurser samt tilbyder skræddersyede kurser, der inddrager kundens egne publikationer, skabeloner eller efterbehandling af PDF-filer.

Vi tilgængeliggør dokumenter iht. de gældende standarder WCAG 2.1 og PDF/UA, sådan at dokumenterne kan tilgås af mennesker, som er afhængige af kompenserende udstyr. Vi afleverer altid tilgængeliggjorte dokumenter inden for aftalt tid og garanterer, at de overholder ”lov om webtilgængelighed”. Vi behandler både ad hoc-opgaver og laver leverandøraftaler, som indeholder faste sidepriser samt øvrige detaljer ift. sagsbehandlingen.


Kontakt os og få et tilbud på dine dokumenter.

Har jeres institution udfordringer ift. at håndtere jeres Word-dokumenter, så de bliver til tilgængelige PDF-dokumenter? Vil I gerne vide, hvordan I tester en PDF-fil for tilgængelighed, og ønsker I at vide, hvordan I efterbehandler et PDF-dokument for tilgængelighed? Så er vores dagskursus i “Tilgængelige PDF-filer fra Word” for jer.

Kurset afholdes hos jer, og et hold består typisk af 6-10 personer, men tilrettelægges, så de matcher vores kundes behov.

Kursisterne lærer bl.a.:

 • at strukturere et dokument korrekt
 • at håndtere alle gængse indholdselementer såsom indholdsfortegnelser, lister, links, billeder, henvisninger,
  fodnoter og overskrifter
 • at teste for kontrastproblematikker
 • at teste dokumenter, der er konverteret til pdf for tilgængelighed

På kurset får kursisterne udleveret:

 • en gennemgang af tilgængeligheden af jeres egne publikationer
 • en manual, der fungerer som undervisningsmateriale, og som efter kurset kan bruges som opslagsværk, når I skal
  gøre jeres dokumenter tilgængelige.

Desuden får kursisterne indsigt i skærmlæserteknologi samt i, hvordan det er for en blind at bruge et dokument.

Underviser

Underviser på kurset er Asbjørn Fangel-Hansen, som har mange års professionel erfaring med
it-tilgængelighed fra centraladministrationen, som konsulent i it-branchen samt som personlig rådgiver.

Kontakt os for yderligere information om skræddersyede kurser

Er du grafiker, eller laver grafisk arbejde i InDesign bare en gang imellem?

Dette kursus er for dig, som skal producere tilgængelige PDF-filer på baggrund af InDesign. Hvad end det drejer sig om fx rapporter, kort, flyers eller plakater, så lærer kursisten at designe InDesign-filer, så de efter at være
konverteret til PDF kræver et minimum af efterbehandling for at overholde gældende tilgængelighedskrav.

På kurset får kursisterne:

 • en gennemgang af tilgængeligheden i lokale InDesign-filer
 • en trin-for-trin-gennemgang af, hvordan man designer InDesign-filer, sådan at de kun kræver et minimum af
  efterbehandling for at overholde gældende tilgængelighedskrav, når de konverteres til PDF.
 • en manual, som dels fungerer som undervisningsmateriale, og som fremover kan bruges som opslagsværk, når kursisten
  skal producere InDesign-filer, sådan at de kræver mindst mulig efterbehandling for at overholde
  tilgængelighedskravene, når de konverteres til PDF.

Egne publikationer

Kurset vil tage udgangspunkt i jeres egne grafiske publikationer, så det tydeliggøres, hvilke konsekvenser,
forskellige handlinger i InDesign har for tilgængeligheden i den endelige PDF.

Alle kursister skal have programmet Adobe InDesign for at få det optimale udbytte af kurset.

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er særligt for dig, der har med grafiske produktioner at gøre, som er redaktionel medarbejder med ansvar for at publicere dokumenter på vegne af organisationen, eller som er kommunikationsansat til at arbejde med InDesign.

Varighed, sted og antal

Kurset har en varighed på en dag (6-8 timer) og afholdes lokalt hos jer. Optimalt deltagerantal er max. 8 personer.

Underviser

Kurset ledes af seniorkonsulent Asbjørn Fangel-Hansen og grafisk designer Jakob Petersen, som begge har mange års
undervisningserfaring og har arbejdet med tilgængelighed i både private virksomheder og centraladministrationen.

Kontakt os for yderligere information om kurser i tilgængeligt grafisk design.

Oplæg om dokumenttilgængelighed

Er jeres virksomhed eller institution interesserede i at få et indblik i hvad en PDF-fil egentlig er, hvad den
består af hvad der gør den tilgængelig?

Diversa Docs afholder oplæg om dette, hvor vi inddrager lokale publikationer, skabeloner og problemstillinger og
belyser, hvordan det står til med tilgængeligheden i forhold til dokumenterne på jeres websteder.

Tjek og tilretning af InDesign-skabeloner

Mange virksomheder og institutioner arbejder med dynamiske dokumenter, som løbende bliver tilrettet fx lokalplaner. I
forhold til sådanne dokumenter kan det være hensigtsmæssigt at have en fast InDesign-skabelon, hvor tilgængeligheden
er indtænkt, og som løbende kan rettes til. Diversa Docs hjælper med at lave sådanne skabeloner eller rette allerede
eksisterende skabeloner til.

Test af hjemmesider og mobilapps

 • Overholder jeres websted eller app loven om webtilgængelighed?
 • Opfylder I kontrakten med jeres offentlige kunder?
 • Betyder manglende tilgængelighed, at potentielle kunder Ikke kan benytte jeres websted?

I får svar på disse spørgsmål, når vi laver en tilgængelighedsvurdering af jeres websted eller app (IOS-, Android- eller web-app).

På baggrund af en tilgængelighedsvurdering udarbejder vi en overskuelig rapport, som vi fremlægger på et fysisk eller digitalt afleveringsmøde, og som er indregnet i den samlede pris. Mødet giver dig mulighed for at stille os spørgsmål til de resultater, som rapporten viser.

Når vi udarbejder en tilgængelighedsvurdering, tester vi alle punkterne i den internationale standard WCAG 2.1 (AA). Offentlige institutioner har typisk brug for en vurdering, når de skal udfylde din tilgængelighedserklæring første gang.

Vurderingsrapporten er struktureret efter WCAG 2.1-standardens succeskriterier og giver en:

 • overskuelig beskrivelse af et givent problem, som giver et indblik i, hvad det betyder for brugeren.
 • konsekvensvurdering af problemets praktiske betydning for brugeren, så det bliver muligt at prioritere i, hvilke problemer du bør få løst først.
 • angivelse (i tekst og skærmbilleder) af, hvor problemet findes, så det nemt kan formidles til de udviklere, medarbejdere eller leverandører, der skal håndtere det.

Eftersom digitale løsninger er unikke og varierer i kompleksitet og omfang, har vi ikke en fast pris på en tilgængelighedsvurdering. Pris, tidshorisont og evt. særlige forhold for en given vurdering meddeles i tilbuddet, som du som kunde modtager og accepterer, før opgaven sættes i gang.


Kontakt os og få et tilbud!

En tilgængelighedsvurdering giver svar på, om et websted eller en app lever op til de tekniske krav til tilgængelighed. Disse kan i visse tilfælde med fordel suppleres af en brugertest af personer med funktionsnedsættelser. En brugertest er en effektiv måde at opnå indsigt brugergruppens adfærdsmønster på dit website eller ift. din selvbetjeningsløsning.

En brugertest kan give dig svar på, om dit websted eller din løsning er brugervenlig, og om den giver en god brugeroplevelse. Hvis du ønsker en test helt eller delvist foretaget af en brugergruppe med særlige behov, kan Diversa Docs facilitere denne.

Vi sørger for alle delelementer af brugertesten:

 • Opsætning af testguide samt oversigt over hvilke opgaver, der skal gennemføres
 • Rekruttering af testpersoner
 • Udarbejdelse af testrapport med anbefalinger, problemstillinger, skærmbilleder samt efterfølgende afleveringsmøde med præsentation af anbefalinger

Kontakt Diversa Docs for yderligere information vedr. brugertest

Grafisk design

Vi laver alle typer grafiske opgaver og tilpasser den dit behov. Hvad end du er en mindre eller større virksomhed, en styrelse, en kommune eller en anden myndighed, så udarbejder Diversa Docs den løsning du har brug for.

Tilgængelighed og grafisk design ét sted

Vi tilgængeliggør løbende et stort antal rapporter, som er produceret andre steder. Dette er både en omkostnings- og tidstung proces, da kunden bruger forskellige leverandører til de to opgaver. Diversa Docs producerer grafisk design, som overholder gældende standarder for tilgængelighed, så produktet er klar til publicering, når du modtager det.

Tryksager der både er tilgængelige on- og offline?

Kommunikation fra virksomheder og offentlige myndigheder bør kunne læses på tryk- og på en skærm -af alle. Vi kan hjælpe med at design publikationer såsom rapporter, brochurer, magasiner og annoncer der på skærm og tryk overholder de visuelle og typografiske tilgængelighedskrav og afsenderens visuelle identitet.

Publikationer til tryk:

Er din tryksag tiltænkt en specifik målgruppe, såsom ældre borgere, kan vi hjælpe dig med at højne kommunikationsværdien af publikationen ved at anvende tilgængelige designprincipper på fx farver, skrifttyper, illustrationer og layout.

Efter godkendelsen af publikationen afleverer vi en trykklar fil efter kundens specifikationer, eller varetager kommunikationen med trykkeriet.

Publikationer til skærm:

Publikationer fra det offentlige, der udsendes digitalt, skal overholde specifikke lovkrav der gør disse tilgængelige så Bl.a. blinde og personer med synsnedsættelse kan læse teksten ved hjælp af skærmlæsersoftware. Når vi designer en tryksag har vi fokus på at denne både skal overholde tilgængelighedskravene på tryk og på digitalt platforme.

Private virksomheder, der ikke er underlagt disse krav, kan med tilgængelige digitale publikationer kommunikere med en langt større kundekreds end konkurrenter der ikke benytter sig af tilgængelig kommunikation.

Visuel identitet til alle målgrupper

En stærk visuel identitet positionerer virksomheden unikt til konkurrenterne hvilket øger genkendelsesværdien hos målgruppen.

Den visuelle profil er med til at skabe den rette emotionelle opfattelse af virksomheden så målgruppen opfatter jer som interessante og troværdige. Dette opnås gennem udarbejdelse af grafiske elementer såsom logo, farver skrifttyper, illustrationer og billedstil.

Har din virksomhed eller organisation brug for en stærk identitet der overholder tilgængelighedsprincipperne kan vi hjælpe dig med at skabe større synlighed og interesse hos alle målgrupper.

Vi hjælper små og store virksomheder samt forskellige offentlige, kommunale og statslige institutioner med deres visuelle kommunikationsstrategier.

Tilgængelig digital synlighed

Synlighed på nettet er dit vigtigste redskab til at komme i kontakt med kunder. Det er i dag ikke kompliceret at lave lave en side på et socialt medie, men det kan være svært at lave en virksomhedsside på eksempelvis Facebook, der skiller sig ud. En hjemmeside kan udformes i din visuelle profil og have netop de funktionaliteter, som du ønsker.

En god hjemmeside gør potentielle kunder interesserede i at finde ud af, hvad du kan tilbyde, mens en dårlig hurtigt får folk videre til den næste. Det er ikke tilstrækkeligt, at hjemmesiden har et lækkert layout. Siden skal ligeledes være brugervenlig, overholde kravene til it-tilgængelighed, og brugeren skal føle, at det er ukompliceret at finde den information som vedkommende søger.

Vi har stor erfaring i at designe hjemmesider til mange forskellige typer virksomheder. Vi arbejder med flere forskellige CMS-systemer. Det afhænger af den enkelte opgave, hvilket system og hvilke funktionaliteter der skal benyttes.

Rådgivning

Som rådgivende konsulenter fokuserer Diversa Docs på fleksibilitet, professionalisme, og godt samarbejde. Vi tilpasser os altid den aktuelle opgave, baseret på jeres organisations nuværende viden, budget og opgavens omfang.

Vores rådgivning vil altid være skræddersyet den enkelte opgave og følger dansk lovgivning og de gældende standarder på området

Diversa Docs kan sikre, at jeres præsentation på nettet er tilgængelig for alle. Vi kan rådgive jeres udviklere hvis de har brug for viden, hvad end det drejer sig om et enkelt spørgsmål eller undervisning i, hvordan de selv tester og sikrer den tilgængelige udvikling fremover.

Rådgivning omkring webtilgængelighed starter ofte med at få lavet en tilgængelighedsvurdering, for at få overblik over jeres løsning, eller som et projektforløb, hvor vi rådgiver fra start til slut.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvad end du har et opklarende spørgsmål, eller det drejer sig om en større opgave. Vores målsætning er altid at vejlede jer i, hvordan I sikrer at jeres organisations webbaserede løsninger er tilgængelige.

CMS-systemer

Vi har erfaring med en lang række CMS-systemer, og kan undervise jeres udviklere, redaktører og projektledere for at sikre at jeres CMS-system er og benyttes tilgængeligt.

Diversa Docs kan rådgive omkring software, undervise, producere tilgængelige skabeloner, og sikre din organisations dokumenter er tilfældige og kan læses af alle.

Om det handler om et enkelt dokument eller sikring af hele jeres produktion, så kan vi bistå med kompetent fleksibel rådgivning.

Skal I have udviklet eller implementeret et nyt koncept eller en ny webløsning, hvad end det drejer sig om en hjemmeside, en web-app, eller en mobil applikation, så kan Diversa Docs rådgive jer hele vejen.

Vi kan bl.a. hjælpe med at:

 • Udarbejde eller implementere en tilgængelighedspolitik
 • Sikre at udbudsmateriale tager højde for webtilgængelighed og dansk lovgivning
 • Vælge leverandør
 • Afholde Kurser for redaktører, i brug af CMS eller produktion af tilgængelige dokumenter
 • Tilgængelighedserklæring